1. PRODUCTES ORNAMENTALS

2. PAVIMENTS

3. FORJATS I ELEMENTS RESISTENTS

4. FORMIGÓ EN MASSA

5. FORMIGÓ PREPASTAT

6. CENDRES

7. CÀLCULS

8. SERVEIS DE TRANSPORT I BOMBEIG DE FORMIGÓ

9. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

 

1. 1. PRODUCTES ORNAMENTALS


INDUSTRIAL BREINCO, S.A.
JOSE PERAIRE, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
TORHO, S.A.


1.2 ASPIRADORS ESTATICS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ


SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
SUBEROLITA,S.A.


1.3 BALUSTRADES


JOSE PERAIRE, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L. .
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
TORHO, S.A.


1.4 BOLES DE 30 A 40 cm DE DIAMETRE

ESCOFET 1886, S.A.
INDUSTRIAL BREINCO, S.A.
JOSE PERAIRE, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
TORHO, S.A.


1.5 GELOSIES

MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
TORHO, S.A.

1.6 CORNISES MOTLLURES

JOSE PERAIRE S.A.
PREFABRICADOS GUMAR S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.


1.7 CORONAMENTs PER PISCINES

INDUSTRIAL BREINCO S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
TORHO, S.A.


1.8 COBRIMENT DE MURS / cobremurs

INDUSTRIAL BREINCO, S.A.
JOSE PERAIRE, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
SUBEROLITA,S.A.
TORHO, S.A.


1.9 FIGURES

JOSE PERAIRE, S.A.


1.10 FONTS

ESCOFET 1886, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.


1.11 GÀRGOLES

JOSE PERAIRE S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.


1.12 GRADES I AFINS

INDUSTRIAL BREINCO S.A.
JOSE PERAIRE, S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
MOSAICS UBASART, S.L.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
TORHO, S.A.


1.13 FORMIGÓ ARQUITECTÒNIC - FAÇANES

ESCOFET 1886, S.A.
INDUSTRIAL BREINCO S.A.
JOSE PERAIRE, S.A.
JULIAN ARUMI,S.L.
MOSAICS UBASART, S.L.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.
ROURA ANGLADA, S.A.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
SUBEROLITA,S.A.
TORHO, S.A.


1.14 JARDINERES

ESCOFET 1886, S.A.
INDUSTRIAL BREINCO S.A.
JOSE PERAIRE, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
TORHO, S.A.


1.15 SAFAREtjos


MOSAICS UBASART, S.L.


1.16 MOBILIARI URBÀ

ESCOFET 1886, S.A.
JOSE PERAIRE, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
TORHO, S.A.


1.17 ESGLAONS

ESCOFET 1886, S.A.
INDUSTRIAL BREINCO, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
PAVIMENTOS JULIA S.L.
SUBEROLITA,S.A.
TORHO, S.A.

1.18 PÉRGOLES

ESCOFET 1886, S.A.
JOSE PERAIRE, S.A. .
MOSAICS UBASART, S.L.

1.19 PERSIANES

JOSE PERAIRE S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.


1.20 PEDRA ARTIFICIAL

ARTIFICIAL ALT PENEDES S.L.
JOSE PERAIRE, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
PREFABRICADOS GUMAR S.L.1.21 PLATS de DUCHA


MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.
TORHO, S.A.1.22 FINESTRALS

MOSAICS UBASART, S.L.
SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN, S.A.

3.23 FUSTS

JOSE PERAIRE S.A.
NORDEN, S.A.
PREFABRICADOS PUJOL,S.A.

 


2. PAVIMENTS


2.1 RAJOLES DE FORMIGÓ

PREFABRICATS LOMAR S.L.
INDUSTRIAL BREINCO S.A.


2.2 LLOSES RÚSTIQUES

SAS PREFABRICADOS HORMIGÓN S.A.


2.3 MOSAICS HIDRÀULICS

ESCOFET 1886, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.2.4 PANOTS

BETON CATALAN, S.A.
ESCOFET 1886, S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L.
PANOTS JIMENEZ
PAVIMENTOS JULIA S.L.
SUBEROLITA,S.A.
SUCESORES DE J. PALLEROLS, S.A.
TORHO, S.A.


2.5 PAVIMENTS CONTINUOS


2.6 PAVIMENTS EXTERIORS

INDUSTRIAL BREINCO S.A.
PREFABRICATS LOMAR S.L.


2.7 TERRATZOS INDUSTRIALS PER A VIALS

BETON CATALAN, S.A.
PAVIMENTOS JULIA S.L.
PREFABRICATS LOMAR,S.L.
SUBEROLITA,S.A.


2.8 TERRATZOS VIVENDAS I SÒCOLS

BETON CATALAN, S.A.
MOSAICS UBASART, S.L.
PAVIMENTOS JULIA S.L.
PREFABRICATS LOMAR,S.L.
SUBEROLITA,S.A.


2.9 PAVIENT RENTAT A L’ÀCID

BETON CATALAN, S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L..
MOSAICS UBASART, S.L.
PAVIMENTOS JULIA S.L.
PREFABRICATS LOMAR,S.L.
TORHO, S.A.


2.10 RIGOLES

BETON CATALAN, S.A.
CALIBLOC S.A.
ICA-INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L.
INDUSTRIAL BREINCO, S.A.
GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, S.L.
PAVIMENTOS JULIA S.L.
SUCESORES DE J. PALLEROLS, S.A.
TORHO, S.A.

 


Aqui puede anunciar su empresa.
 

Presentació/Junta Directiva/Serveis Gremials/Agremiats/Especialitats/Noticies